Aurupesu on 100% ökoloogiline puhastusviis tootmishoonete, suurköökide ja majapidamiste puhastuseks. Mustuse eemaldamiseks kasutame professionaalseid Menikini aurupesureid.

Suurköökide pesu

Eemaldame köökidest ebameeldivat mustust; rasva (nii horisontaal- kui ka vertikaalpindadelt).

Tööstuspindade ja seadmete pesu

Meie masinatega on võimalik pesta ka kõige müratundlikumates ja rangetele hügieeninõuetele vastavates piirkondades.

SPA'de ja spordiklubide puhastus

Puhastame Teie SPA´s ja spordiklubis duširuume, saunu, tualette, vuugivahesid, ujula põrandaid, sportpõrandaid, matte ja muid pindu.