loader image

Auruproff.ee

survepesu & pritsitööd

AURUPROFF pakub nii era- kui ärikliendile laiaulatuslikku valikut eripuhastustöid välitingimustes. Puhastame pindasid ja seadmeid alates eramaja katusest, tänavakivist ja kiviskulptuuridest kuni teraviljahoidlate ja väikelaevadeni välja.

Uuendame ja täiustame oma masinaparki ning teadmisi regulaarselt, seega võtame vastu ka kõige keerukamad puhastusväljakutsed!

 • Katuste pesu ja vihmaveerennide puhastus
 • Fassaadipuhastus
 • Tänavakivide puhastus
 • Betoonpindade puhastus
 • Värvkatete eemaldus
 • Torustike survepesu
 • Mahutite pesu ja puhastus
 • Veesõidukite pesu ja puhastus
 • Montaaži- ja paigaldustööd
 • Alpinismitööd
 • Eripuhastuslahendused pindadele ja seadmetele.
Katusepesu_Auruproff_7-scaled-1.jpg

KATUSTE PESU JA VIHMAVEERENNIDE PUHASTUS

Hoone katuse hooldamine ja regulaarne puhastus pikendavad selle eluiga ning lisaks garanteerivad esteetilise väljanägemise. Katusele kogunenud mustuse ja sambla eemaldamiseks piisab enamasti kõrgsurvepesuriga puhastamisest, raskema mustuse korral kasutame ökoloogilisi puhastusaineid. 
Tööde teostamisel kasutame tõstukeid ja julgestusvarustust ning meie töötajad omavad Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni standarditele vastavat kõrgtööde teostamise väljaõpet.

FASSAADIPUHASTUS

Keerulised ilmastikuolud mõjutavad fassaadi väljanägemist arvestatavalt – koguneb sammal, hallitus, tolm, tekib üldine määrdumine, võimalik et ka niiskuskahjustus. Puhas fassaad on visiitkaardiks nii eramaja kui büroo- ja laohoonete puhul.
Vastavalt pinnakattematerjalile valime sobiva puhastusmeetodi, enamasti ei ole kemikaalide kasutamine fassaadi puhastuse puhul vajalik ehk fassaad saab puhtaks professionaalse tööstusliku kuumaveesurvepesuri abil. Kuumavee-kõrgsurvepesur seadistatakse vastavalt pinnakattetüübile (määratakse sobiv temperatuur ja survetugevus).

Fassaadi_Pesu-1.jpg
Auruproff_tanavakivipuhastus_1-1.jpg

TÄNAVAKIVIDE PUHASTUS

Kõnni- või sissesõidutee sammaldumine ja vuugivahedes tülikate taimede kasvamine on meie ilmastikuoludes paratamatu. Tänavakivi ja vuugivahede puhastamiseks efektiivseim meetod on kuumavee-kõrgsurvepesuriga pindade töötlemine. Kuum vesi (kuni 140 ℃) võimaldab hävitada  kivipindadele ja vuugivahedesse kogunenud sambla, hallituse ja umbrohu. Esmalt peseme kuumaveesurvepesuriga kivipinnad ning seejärel kogume ja utiliseerime mustuse, viimases etapis täidame puhastatud vuugivahed värske liivaga ja vajadusel teostame kiviparandustööd.

BETOONPINDADE PUHASTUS

Betoonpindade poorne olemus on soodsaks pinnaseks erinevate samblike, vetikate, seente ja hallituse tekkeks – lisaks mõjutavad betooni määrdumist ka tolm ja igapäevamustus.
Pindade puhastamiseks ja hooldamiseks kasutame kuumavee-kõrgsurvepesureid ning erinevaid pesu- ja kaitsetöötlusaineid. Esmalt peseme kõrgsurvepesuriga betoonpinnad ning seejärel impregneerime ehk immutame pinna vastava pinnatöötlusainega, mis sulgeb poorid ja mikropraod ning muudab betoonpinna tihedaks ning vett ja mustust hülgavaks.

Untitled-design-4-1-1-1-1-1.png
Auruproff_staadion_1-1.jpg

Staadionid ja spordirajatised

Staadionite ja spordirajatiste regulaarne hooldamine pikendab nende kasutusiga ning tagab soovitud harrastustingimuste säilimise – lisaks aitab ennetada suuremahulisi renoveerimis- ja parandustöid. Välistaadionite tartaankate on oma olemuselt vastuvõtlik sammaldumisele ja niiskuskahjustustele ning samuti ürituste korraldamisega kaasnevatele liimi, värvi ja muude plekkide tekkele. Püsiv pindade hooldus tagab staadionite ja spordirajatiste hea seisukorra ning pinnakatete säilimise ka järgmisteks hooaegadeks.

Akende pesu

Kasutame akende pesemiseks professionaalset Hi-Flow teleskoopsüsteemi, mis võimaldab maapinnast kuni 12 meetri kõrgusel asuvaid aknaid puhastada tõstuki abita. Vajalik eelkõige olukordades, kus tõstukiga ligipääs on piiratud või puudub täielikult. 

Võimalik teostada akende pesu ka mobiilse lahendusena, st olukorras, kus objektil vee olemasolu puudub.

Auruproff_akendepuhastus-1.jpg
torustike_survepesu-1.jpg

TORUSTIKE SURVEPESU

Tööstuslike objektide puhul likvideerime ummistused nii sise- kui välistrassidest, kuumavee-kõrgsurvepesuriga on võimalik puhastada ja eemaldada torustikesse ladestunud pea kõiksugused ummistused. Professionaalsed seadmed võimaldavad kõrge surve abil torustikke puhastada torusid kahjustamata. Torustike survepesu on lisaks ummistuste eemaldamisele ka ennetava iseloomuga – regulaarne torustike ja kaevude läbipesu tugeva survega tagab torustike pikema eluea, vähendab ummistuste tekkimise riski ning aitab vältida ebameeldivate lõhnade tekkimist.

Kuumavee-kõrgsurvepesuriga:

 • puhastame kanalisatsioonitorustikud ja -kaevud
 • puhastame sadeveekaevud
 • peseme rasvaeraldajad/rasvapüüdurid
 • likvideerime kanalisatsiooniummistused
 • teostame hoonesiseste torustike läbipesu
 • puhastame kanalisatsioonid hoonest kuni kanalisatsioonikaevuni
 • teostame sadevee äravoolutorustike läbipesu.

MAHUTITE PESU JA PUHASTUS

Kuumavee-kõrgsurvepesurite ja julgestusvarustuse abil teostame erinevat tüüpi mahutitele nii sise- kui välipesu. Puhastuse käigus eemaldame mahutite sise- ja väliskülgedelt raskema mustuse ja ka pindadele kogunenud tahked jäätmed. Kõrgtööde teostamise väljaõppele vastavalt omame kogemust ka raskestiligipääsetavate mahutite edukal süvapuhastamisel. 

Soovi korral töötleme puhastuse järgselt kõik pinnad vastava pinnatöötlusainega, et puhastatud pindade eluiga pikendada.

mahuti_puhastamine_lubjast-1.jpg
lillepaviljoni_varvi_eemaldus-1-1.jpg

Erilahendused

Erilahendustena pakume muu hulgas tsemendi ja erinevat tüüpi värvi eemaldamist mitmesugustelt pinnakattematerjalidelt – seda ohutult ning lähtuvalt pinnakatte materjalide olemusest.

VEESÕIDUKITE PESU JA PUHASTUS​

Paatide, jahtide, kaatrite puhastamiseks kasutame kuumaveesurvepesureid ning pinna olemusest lähtuvalt sobivaid pesu- ja kaitsetöötlusaineid. Meie koolitatud spetsialistid aitavad nii väikelaeva üldpuhastusega (sise- ja välipuhastus) kui suuremate veesõidukite tiikpuu sügavpuhastuse ja põhja mürgitamisega.
Puhastustöödele eelnevalt katame ja kaitseme veesõidukil pinnad, mis vett ja keemilisi aineid ei talu.

paadi-puhastus-1.jpg
Auruproff_korgtood-1.jpg

Kõrgtööd ja tööd piiratud ruumis

Mitmesugustele puhastuslahendustele lisaks aitame oma kliente ka töödega, mis kuuluvad kõrgtööde ja piiratud ruumis teostatavate tööde valdkonda. Olgu selleks eripuhastustööd, mis eeldavad julgestusvarustusega rippumist või tööstuslikel objektidel tehtavad montaažitööd – pakume alati enda teadmistele ja oskustele tuginedes parima lahenduse.

Võta proffidega ühendust!

Scroll to Top